Tümdengelimli ile Tümevarımlı Muhakeme Arasındaki Fark

Tümdengelimli ile Tümevarımlı Muhakeme Arasındaki Fark

Günlük hayatımızda, akıl yürütmeye (muhakeme) dayalı kararlar veririz, ancak bu, duruma göre değişen bir süreçtir.

Akıl yürütme ya da diğer adıyla muhakeme, esas olarak, karar vermek için kullanılabilecek geçerli bir argüman oluşturmak için farklı düşünceler kullanma ile ilgilidir. Bu nedenle, tümdengelimli muhakame (dedüktif) ve tümevarımlı muhakeme (endüktif) olarak adlandırılan esasen iki tür akıl yürütme yöntemi olduğuna dikkat çekilebilir.

Her ikisi de mantık kullanımına dayanır ve insanlar sıklıkla bu ikisini karıştırır ve birbirinin yerine kullanma eğilimli gösterir. Aslında bu kavramlar farklıdır. Bu nedenle, her bir mantık yürütme biçiminin anlamını aşağıda açıklayacağız ve tümdengelimli ile tümevarımlı muhakeme arasındaki fark nedir anlamaya çalışacağız.

Tümdengelimli Muhakame

Tümdengelimli muhakeme, gerçek öncüllerin yanı sıra geçerli sonuçlar da kullanır. Genel prensipler veya ilkeler, genellikle tümdengelimli muhakemede kullanılır ve bunlar geçerli ve gerçek sonuçların oluşturulmasına yol açar.

Genel bir ilke olarak, tüm insanların mantıklı bir şekilde akıl yürütmelerine yardımcı olan beyinleri olduğuna inanılıyor. Bu nedenle, insan beyni, tüm insanların muhakeme yeteneğinin merkezidir. Bu önermenin anlamı, insanoğlunun beynini mantıklı bir şekilde akıl yürütmek için kullanması ve geçerli sebepler yaratması demektir.

Tümdengelimli muhakemenin diğer önemli özelliği, genelde yukarıdan aşağıya akıl yürütme olarak anılmasıdır. Gerçek ve geçerli bir sonuç vermek için daha sonra ayrıntılı olarak açıklanan gerçek genelleştirilmiş öncül ile başlar.

Başka bir deyişle, üstteki öncül geneldir ve halkın anlayabilmesi için gerçek bir sonucun anlaşılabilir bir hale gelmesi için açıklanması gerekir.

Tümdengelimli muhakemenin diğer temel özelliği, mantıksal akıl yürütmenin temel bir biçimi olarak görülmesi ve aynı zamanda geçerli olmasıdır. Bu, bir hipotez olarak da bilinen genel bir bildiriyle başlar ve bu, insanların geçerli bir sonuca ulaşmasına yardımcı olur. Önerilen hipotezin ve belirli bir çalışmayla ilgili teorilerin geçerliliğini test etmek için bilimsel bir yöntem kullanır. Gözlemler, ulaşılan sonucun geçerli ve doğru olmasını sağlamak için bilimsel olarak test edilebilir.

Bakınız: Aksiyom ile Teorem Arasındaki Fark

Tümdengelimli muhakeme mantığı, birinci öncül ve ikincil öncül; ve daha sonra üçüncü adım olarak, sonucun geçerli anlamıyla çıkması için mantık çıkarımı yapmaktır.

Bu durumda, birinci öncül büyük olan, ikincisi ise minördür ancak bunlar geçerli bir sonuç vermek üzere bir araya getirilir. Bununla birlikte, dikkat edilmesi gereken ana nokta, gerçek bir sonuç elde etmek için hem büyük hem de küçük önermelerin doğru olmasıdır.

Bir önerme genelde doğru olduğunda, sonuç, muhtemelen doğru olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, mantıksal sonuçlar, bir şeyler hakkında genellemenin yanlış olduğu durumlarda türetilebilir.

Tümevarımlı Muhakeme

Tümevarımlı ya da indüktif muhakeme, esas olarak geniş kapsamlı genellemeler yapmakla ilgilidir ve bu genellemeler belirli gözlemlere dayanmaktadır. Veriler, gözlemlerin yapıldığı yerlerde önce yapılır ve verilerden sonuç çıkarmak için kullanılır.

Bu, gerçek bir sonuç verdiğine inanılan genel öncül temelli tümdengelimli akıl yürütme yönteminden farklıdır. Tümevarımlı akıl yürütme durumunda, tümdengelimde kullanılan genel alanlardan farklı olarak gözlemlenebilir veriden geniş genellemeler çıkarılır.

Tümevarımlı ve tümdengelimli muhakeme arasında göze çarpan diğer bir fark da, tümevarımlı akıl yürütme, öncülün sonucu desteklediği noktadır. Başka bir deyişle, öncül gerçek hipotezdir ve sonuç, endüktif akıl yürütmeyi desteklemeye çalışan mantığın bir parçası olarak görülür. Endüktif akıl yürütme, sonuca varmayı amaçlayan genel bir öncül ile başlayan tümdengelim yaklaşımının aksine muhtemel sonuca dayanmaktadır.

Tümdengelimli ve tümevarımlı akıl yürütme arasındaki diğer fark, tümevarımlı akıl yürütmenin “aşağıdan yukarıya” doğru mantık olarak da görülmesidir.

Tümevarımlı muhakeme, belirli bir eylemin nedenini ve bunun muhtemel etkisini ortaya koymaya çalışır. Dolayısıyla, bu konudaki sebep ve sonuç mantığı, sonucun kanıtlanması için kullanılmaktadır, sonuç, tümdengelimli akıl yürütme gibi bir öncül olduğunu ispatlamaktadır. Bununla birlikte, endüktif akıl yürütme ile ilgili diğer dikkate değer husus, bir önermede yer alan alanlar doğru olsa bile, sonuçların yanlış olduğuna dair kabul bulunmaktadır.

Tümdengelimli ile Tümevarımlı Muhakeme Arasındaki Fark

Kısacası, her ikisi de mantık üzerine kurulu olmasına rağmen, tümdengelimli ve tümevarımlı akıl yürütme arasında bir fark olduğu gözlemlenebilir. İkisi arasındaki başlıca farklar aşağıda belirtilmiştir. Tümdengelimli ile tümevarımlı muhakeme arasındaki fark özetlenecek olursa;

Muhakeme önceliği

  • Tümdengelimli akıl yürütme genel önermeye dayanır ve bu genellikle doğrudur ve aynı zamanda düşünce hattına gerçek bir sonuç verir.
  • İndüktif akıl yürütme ya da tümevarımlı muhakeme, özellikle karar vermenin temeli olarak kullanılan belirli bir öncüle neden olur. Öncül, belirli bir mantık hattından sonra ulaşılan sonucun desteklenmesi için kullanılır.

Düşünce yönü

  • Tümdengelimli akıl yürütme mantığı yukarıdan-aşağıya dayanmaktadır. Geniş açıdan doğru olduğuna inanılan bir düşüncenin üstten göründüğü ve karar vermenin temelini oluşturan bir sonuca varmak için aktığı söylenir.
  • Endüktif akıl yürütme, nedensel etki analizine dayalı bir aşağıdan-yukarıya mantıkdır. Bir neden değerlendirilir ve etkisi belirli bir fikre sonuç vermek üzere bir teklifle analiz edilir.

Hipotez testi

  • Tümdengelimli muhakeme hipotezi test etmek için bilimsel yöntem kullanır. Bu, bir şeyin doğru olduğunu varsayan veya öngören bir önermedir. Bir hipotez, özgünlüğünü veya doğruluğunu bilimsel bir şekilde ispatlamak için test edilebilir.
  • Genellemeler sonrasında ulaşılan bir sonuç hipotezdir. Bu hipotez daha sonra önerilen fikri kanıtlamak veya desteklemek için test edilebilir ve karar vermede kullanılabilir.

Akıl yürütme safhaları

  • Tümdengelimli muhakeme mantık adımlarını izler. Bir başka deyişle, bu, doğru olduğuna inanılan bazı düşüncelerin takip edildiği adım adım bir süreçtir. Çoğu durumda, ilk adımı oluşturan büyük bir öncül vardır ve bunu küçük bir öncül izler ve bunlar, geçerli bir sonuç oluşturmaya yardımcı olan çıkarımlar yapmak için kullanılır.
  • Bunun tersine, indüktif akıl yürütme ya da tümevarımlı muhakeme, geniş genellemelere dayanır ve bu genellemeler aynı zamanda bilimsel özellikli spesifik gözlemlere dayanır. Buradaki dikkat çekici husus, endüktif akıl yürütmenin bilimsel olduğu ve özgünlük açısından test edilebilmesidir.

Sonuç

İnsanoğlu olarak hayatımızda, muhakeme kapasitemize dayanan çeşitli kararlar aldığımız gözlemlenebilir.

Bilinçli kararlar vermek için kullanılabilecek geçerli bir argüman oluşturmak için farklı düşünceler kullanılır ve yukarıda açıkladığımız gibi dedüktif ve endüktif akıl yürütme denilen esasen iki tür muhakeme vardır.

Tümdengelimli ile tümevarımlı muhakeme arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum yazınız.

Yorum Bırakın