Ulus ile Ülke Arasındaki Fark

“Ülke” ve “ulus” terimleri arasında birkaç önemli fark vardır. ABD’de, bu terimler, 1912’de başkan Theodore Roosevelt’in yoğun şekilde etkilediği söylenen oldukça güçlü Amerikan milliyetçiliği nedeniyle eş anlamlı olarak kullanılmaya eğilimliydiler. Bu tür bir milliyetçilik daha çok bağlılığı ifade eder, çünkü şimdiye kadar yaşayan ve ABD’ye sadık olan her kimse milliyetçiliğini üstlenebilir. Sıklıkla “ülke” ile karıştırılan “ulus” sözcüğünün kullanılması etnisite yerine resmi bir ülke dilinin ve kültürünün birleştirici niteliklerini kullanır. Günümüzde, hızla küreselleşmenin ve çok nesilli göç nedeniyle birçok ülke de ulus ve ülke kavramlarını harmanlamaya başlamıştır. Örneğin, bir adamın büyük dedesi Guatemalalı olabilse de, çok uluslu nesiller devletleştirildikten sonra kendisini İngiliz olarak görür.

Peki millet nedir?

Bir ulus ya da millet resmi olarak aynı kültürel kimliği paylaşan bir grup insan olarak gözlemlenir. Aynı dil, kültür ve soyları paylaşırlar. Ulusal bir kimlik oluşturmak, aynı ülkede yaşayan insanların birleşmeleri konusunda genellikle yardımcı olur. Bazılarının, Ortadoğu’daki sınır ve dini tartışmalarının birçoğunun, başlangıçta ‘resmi olmayan fakat anlaşılan’ sınır çizgilerini aşan Sykes-Picot anlaşması gibi resmi ülke sınırlarının oluşturulması ile ilgisi olduğu düşünülür. Ulus ayrıca, yasal olarak ikamet izniniz olduğu gibi, bir kişi ile devlet arasındaki ilişkiyi tanımlamak için yasal bir tanım olarak da kullanılabilmektedir. Bazı ülkelerde, belirli bir süre yaşıyorsanız, millileştirme yoluyla bir vatandaş olabilirsiniz (dolayısıyla siyasi haklara sahip olabilirsiniz).

Flags of all nations of the world are flying in blue sunny sky

O zaman ülke nedir?

Buna karşılık, ülke, özerk politik kimliklere uygulandığı için ‘Devlet’ ile eşanlamlıdır. Birleşik Devletler, aynı hükümetin aynı yasalarına uyan bir ülkedir. Bu devletler (Ulusla karıştırılmamalıdır), ülkedeki bir federal hükümete uyan küçük topluluklardır. Ülkeler, Amerika’ya farklılıklarını kutlamak için kendilerini “Latin Amerikalı” olarak düşünürken, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri için ayrı ama aynı derecede güçlü, ulusal bir bağ oluşturarak farklı ve çok uluslu bir grup haline gelme eğilimindedirler. Bir devlet ve bir ülke genellikle aynı şeyi ifade etmek için kullanılır.

Bir Ülkeyi Bir Bölgeden Nasıl Yerine Ayırt Edersiniz?

Bir ülke, korunması, ekonomik desteği ve bağımsız bir ülkenin diğer özellikleri konusunda kendi ana ülkesine dayanan bir bölge ile karıştırılmamalıdır. Örneğin, ABD, Porto Riko, Virgin Adaları ve Guam’a sahiptir. Bu bölgeler ABD’nin bir parçası olsa da, Porto Riko’lular kendi vatandaşlıklarını Porto Riko olarak görürler. Bir ülke olarak kabul edilebilmesi için, bir bölge kendi hükümetini ve ekonomisini düzenlemek, kendi ordusuna sahip olmak ve destek olmadan ayakta durmak zorundadır.

Çoklu Ülke Birleşimleri

Örneğin Avrupa’da, Avusturya-Macaristan, Yugoslavya, SSCB veya Çekoslovakya gibi bazı birleşim devletlerinin dağılması, uyrukların tek ülkelere dağılımındaki farklılıkları vurguluyor. İsrail ve Filistin, güçlü milliyetçiliğe, milliyetçiliğinin dini ideolojisiyle neredeyse eş anlamlı olduğu noktaya ideal bir örnektir.

“Millet” ve “Devlet” ne ola ki?

Ayrıca, aynı zamanda bir devlet veya ülke de aynı vatandaşlığı paylaştığında var olan bir “ulus-devlet” vardır. Örneğin, Kolombiya bağımsız bir ülkeyken, ortak kültür, din ve dil yüzünden Kolombiya ulusunu düşünenlerden oluşur. Aynı şey, geçmiş nesiller boyunca fazla göç yaşayan pek çok ülke için de geçerlidir. Japonya meşhur bir ulus-devlet olarak görülüyor, etnik olarak çeşitli azınlıkları içeriyor olsa da, büyük çoğunluğu homojendir.

Neden fark eder?

Sözcük dağarcığını ayırt etmenin önemi, farklı siyasi manzaraları anlamaya çıkar. İsrail’de yaşayan bir Filistinlinin kendisini çoğunlukla İsrailli olarak görmediğini anlamak, çatışmayı anlamaya yardımcı olur. Vatandaşlarını birleştiren ve gerginliği ve kültürel farklılıkları en aza indiren ağır göçmenlik alan ülkelerde büyük milliyetçi kampanyaların başlatılmasının neden anlaşılabilir olduğu anlaşılabilir.

Facebook Yorumları