Depresyon ve umutsuzluk, psikolojide birbirinin yerine kullanılan iki terimdir. Bunlar, biraz farklı anlamlara sahip iki farklı terimdir. Umutsuzluk ile depresyon arasındaki fark nedir gelir anlamaya çalışalım.

Umutsuzluk bir umutsuzluk hissidir. Bu, bir insanın hayatında bir umut görmediği ve yaşamın artık yaşanmaya değmediğini hissettiren duygusal bir durumdur. Kişi, hiçbir şey iyileşmeyecek gibi hisseder ve hayatta istediği şeyi asla elde edemeyeceğini düşünür. Kendisini bir başarısızlık olarak görür. Umutsuzluk duygusu, depresyondan veya başka herhangi bir zihinsel rahatsızlıktan muzdarip olan her hastada mevcuttur. Kişi hayatındaki engeller ve güçlüklerde boğulmuş ve kendisini aşmak için kendini yetersiz bulmaktadır. Bu tür hastalar, çoğu zaman bir kez intihar girişiminde bulunmayı düşünürler. Bireysel umutsuzluk derecesi, Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılarak ölçülebilir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, umutsuzluğun ve depresyonun son zamanlarda artan intiharların başlıca nedeni olduğunu ortaya koymuştur.

 

Araştırmacılar dokuz farklı umutsuzluktan bahseder; bunlardan üçü saf biçimler ve geri kalan altısı da harmanlanmıştır. Bu formlar, bir insana umut veren hayatta kalma, bağlanma ve ustalık gibi temel ihtiyaçların bozulması sonucu ortaya çıkar.

Yabancılaşma

Yabancılaşma, bireyin toplumdan farklı olduğunu hissettiği bir umutsuzluk türüdür. Bağlantısı kesilmiş ve çevresine değmeyen bir durumdadır.

Yetersizlik

Yetersizlik, imkânı olmayanların arasında hissedilen bir başka umutsuzluk türüdür. Dünyada büyük olmasını sağlayacak doğru kaynağa sahip olmadıklarını ve toplumun ve Tanrı’nın onlara haksız muamele ettiklerini hissederler.

Vazgeçmişlik

Vazgeçmişlik, kişinin birisine veya birilerine en çok ihtiyacı olduğu anlarda kendini yalnız ve ıssız hissettmesidir. Kendini kendisinin bile terk ettiğini hisseder.

Güçsüzlük

Güçsüzlük hissi, kişi artık hayatının yolunu çizemediğinde yerleşebilir. Kendi hayatının üstünlüğünü kaybeder.

Baskı

Baskı, toplumun daha zayıf kesiminin, bazı mali yükümlülük altında olabileceği, umutsuzluğun bir başka türüdür.

Esaret

Tutuklular, bir umutsuzluk türü olan esaret hissinden muzdarip olurlar.

Kaderine Terk Edilmişlik

Kaderine terk edilmişlik hissi, bireyin hayatında her şeyi kaybettiğinde ve asla geri dönemediğinde gelir. Hayatın bittiğini hisseder.

Sınırlılık

Sınırlılık duygusu, kişi yetenekleri olmadığı veya zihinsel veya fiziksel olarak yetersiz olduğu için dünyayla savaşamayacağını hissettiğinde gelir.

Çaresizlik

Çaresizlik, tecavüz gibi zihinsel ve fiziksel işkenceye maruz kaldıktan sonra gelen umutsuzluk duygusudur. Faillerin yakalanmadığı ve aynı davranışları tekrarlayabilecekleri gerçeği, mağduru o kadar çaresiz hale getirir ki, hayatının iplerini tekrar eline alamaz.

Çoğu kez çaresizlik ve umutsuzluk duygusu geçicidir ve kolayca kaybolabilir. Ancak bazı durumlarda bu gibi durumları tedavi etmek için danışmanlık gereklidir.

Peki Depresyon Nedir?

Depresyon, hastanın sürekli düşük ruh halinde olduğu klinik bir varlıktır. Daha önce sevmiş olabileceği herhangi bir etkinlik veya görevi yapmaktan çekinmiştir. Durum, hastanın düşüncelerini ve sosyal davranışlarını etkiler.

Depresyona giren insanlar üzgün, endişeli, çaresiz, umutsuz, değersiz ve huzursuz hissediyorlar. Bu insanlar ya çok ya da az yerler. Karar vermede güçlük çekerler. Çok düşük konsantrasyona sahiptirler ve bir şeyleri hatırlamakta güçlük çekerler. Bu insanlarda ayrıca intihar eğilimleri vardır.

Depresyon, daha büyük bir klinik sendromun bir parçası olabilir veya ilaçların bir sonucu olabilir. Çocuklukta istismar, ihmal, kötü madde kullanımı, maddi zorluklar, büyük hastalık veya vücut bölümünün kaybı gibi çevresel faktörler depresyona neden olabilir.

Depresif durum daha uzun sürebilir ve uygun bir psikiyatrik tedavi gerektirir. Majör depresyon semptomları günlük hayatınızda, çalışma, uyku veya yaşamın keyfini etkiler. Öte yandan kalıcı depresif bozukluk iki yıldan fazla sürmektedir. Postpartum depresyon doğumdan sonra ortaya çıkar. Bazı insanlar, kış aylarında depresyonu halen süren kış mavisinden muzdarip olurlar. Bipolar bozukluk, hastanın ruh halindeki aşırılık ve en düşük seviyelerle karakterizedir.

Bazen depresif durumlara, interferon gibi ilaçlar veya inme, kanser, multipl skleroz diyabet gibi büyük hastalıklar neden olabilir. Beck depresyon envanteri, bu tür hastalıklara karşı sistematik bir tedavi planı hazırlarken esas olan depresyon derecesini değerlendirmek için kullanılır.

Umutsuzluk ile Depresyon Arasındaki Fark

Umutsuzluk ile depresyon arasındaki fark özetlenecek olursa; umutsuzluk, tek başına veya depresyon olarak adlandırılan daha büyük klinik sendromun bir parçası olarak ortaya çıkabilen umutsuzluk hissidir. Depresyon ise, hastanın sürekli düşük ruh halinde olduğu klinik bir varlıktır.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın