Belki sen ya da son derece utangaç olduğunu bildiğin birisi, kendi kendine bu davranışın toplumsal kaygı ile karşılaştırılabilir olup olmadığını soruyorsunuzdur. Çoğu insan için, bu koşulları anlamak zordur, çünkü genellikle aynı olduklarını varsayarlar. İnsanlar, bu ikisinin birbirinden çok farklı olduğunu anlamalıdır. Bununla birlikte, çok utangaç olan bir kişi sosyal anksiyete bozukluğuna sahip olabilir veya olmayabilir. Kafa karıştırıcı değil mi? Bu ikisinin arasındaki farkı daha iyi anlamak için birlikte okuyalım.

Utangaçlık

Çoğu durumda, aşırı derecede utangaç olan bir kişi fiziksel semptomlar, aşağılık duyguları gösterebilir ve insanların genel olarak onları nasıl yargılayacağından endişelenebilir. Sosyal etkileşim gerektiren durumlardan çekilme eğilimindedirler. Bununla birlikte, bu davranış bir kişinin yaşam tercihlerini sosyal kaygısı olan insanlarla karşılaştırıldığında kesinlikle etkilemez.

Sosyal Kaygı

Sosyal Kaygı Enstitüsünün bir psikolog ve yönetmeni Dr. Thomas Richards’a göre, sosyal kaygılar, sosyal durumlardan ve diğer insanlarla olan etkileşimden korku, otomatik olarak kendine-bilinç, yargı, değerlendirme ve aşağılık duygularını getirebilir. Bu kaygısı olan bir kişi sosyal şartlardan korkar ve olabildiğince kaçınır çünkü başkalarının inceleme ve eleştirilerine yol açan utanç verici ya da küçük düşürücü bir şey yapacaklarından korkarlar. Çoğu zaman, bu davranışın farkında olurlar ve korkuyu aşırı ve mantıksız olarak görürler.

 

Sosyal kaygı, kişinin normal rutinini önemli ölçüde etkiler, özellikle de çalışma ve diğer insanlarla olan ilişkiler söz konusuysa. Çok tüketici olup kişinin düşüncesini, konuşmasını ve davranışını büyük ölçüde etkiler. Bu durum tüm varlığını bozan kısır bir döngü haline gelir ve sıklıkla depresyona yol açar.

Bazı çalışmalarda sosyal anksiyete bozukluğu tanısı alan bazı insanlar kendilerini utangaç olarak tanımlamıyor, bazıları samimi ve konuşkan çıkıyor. Aslında, bazıları hicbirşeye sahipken, boğulmuş ve endişeli düşünceler, duygular ve olumsuz alışkanlıklar ile sıkışmış hissediyorlar. Böylece, utangaçlık, sosyal anksiyete bozukluğunun ön koşulu değildir diyebiliriz.

Utangaçlık ile Sosyal Kaygı Arasındaki Fark

Bir şahsın sosyal anksiyete bozukluğu olup olmadığını veya sadece utangaç olup olmadığını teşhis etmek için bazı kriterler kullanılır ve ikisini ayırt etmek için bir çok çalışma yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda utangaçlık ve sosyal kaygı arasındaki belirgin farklılıkların bazılarının bir özetini bulabilirsiniz.

Utangaçlık Sosyal Kaygı
  • Bir kişilik özelliğidir.
  • Bir bozukluktur.
  • “Normal” bir özellik olarak düşünülür.
  • Kişiliğin normal bir yüzü olarak görülmez.
  • Utangaçlık, sosyal olarak etkileşim içinde olmama, başkalarının kendisini nasıl yargıladığı konusunda kaygı veya endişedir. Fakat onlar başkaları ile yüzleşebilir ve etkileşime girebilirler ve özellikleri yaşam tercihlerini etkilemez.
  • Sosyal kaygı, bu bozukluğu olan bir kişinin toplumsal koşullardan kaçındığı veya onları yüksek derecede sıkıntıya maruz bıraktığı noktaya utanç verici ve utanç verici olmaktan aşırı korku olarak sınıflandırılır.
  • Utangaç insanlar normal bir hayat yaşar ve utangaçlıklarını olumsuz olarak görmezler.
  • Sosyal kaygısı olan insanlar durumlarını aşırı ve mantıksız olarak görür ve hayatlarını büyük ölçüde etkiler. Ağır vakalarda, panik ataklara bile neden olabilir.

Bir bireyin başa çıkma mekanizmasına bağlı olarak utangaçlık sosyal anksiyeteye ilerleyebilir. Aşırı utangaçlık, sosyal etkileşimlerden ciddi korkuya neden olan kısır bir geri besleme döngüsüne neden olabilir. Bu noktaya gelindiğinde, arkadaşlarınız ve ailenizin cesaret verici sözler söylemeye çalışmasalar da, bilişsel-davranışçı terapi verebilen bir profesyonelden yardım almadığı sürece etkili olmayacaktır. Bu tür bir terapi, bir kişinin sosyal kaygının çekirdeğini tanımasına yardımcı olur ve kendisine korkularla nasıl baş edileceğini ve üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.

Utangaçlık ile sosyal kaygı arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de ekleyecekleriniz varsa yorum bırakınız.

Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here