Yehova’nın Şahitleri ile Hristiyanlık Arasındaki Fark

Son güncelleme: 5 ay önce

Hristiyanlık, tanımı gereği, İsa Mesih’in öğretilerini takip eden inanç sistemidir. Bu teknik olarak Yehova’nın şahitlerini de hristiyan yapar çünkü onlar da İsa Mesih’in öğretilerini takip eder. Ancak, Yehova’nın şahitleri İsa’nın farklı bir versiyonuna inanır. Bundan dolayı İsa-merkezli dinlerde bu konuyla ilgili çeşitli tartışmalar yaşanır.

Yehova’nın şahitleri kendilerini hristiyan olarak görür. Ancak ana akım hristiyanlar Yehova şahitlerini, İsa ile tanrının aynı kişi olduğuna inanmadıkları ve hristiyanlıktaki teslis inancına ters düştükleri için sapkın ve kafir olarak görür. Teslis inancı ya da üçleme hristiyanlıkta bir doktrindir. Tanrının 3 varlığın eştözü olduğunu söyler. Bunlar Baba, Oğul ve Kutsal Ruh‘dur.

Tanrı İnancı Farklılığı

Yehova’nın şahitleri için tek bir tanrı vardır ve o Yehova’dır. Hristiyanlar ise Baba, Oğul ve Kutsal Ruh‘dan oluşan üçlemeye inanırlar. Hristiyanlıktaki teslis inancında tanrı Baba’dır, tanrı Oğul yani İsa’dır ve tanrı kutsal ruhtur. Yehova şahitleri hristiyanların teslis inancını (trinity) kınar ve şiddetle karşı çıkar. Yehova’nın şahitlerine göre teslis; insanların gerçek tanrı Yehova’yı bilmelerine engel olan hristiyanlığın şeytani bir dogmasıdır.

İsa Mesih İnancı Farklılığı

Yehova şahitleri ve Hristiyanlar arasındaki en belirgin anlaşmazlık İsa Mesih’e olan yaklaşımlarıyla ilgilidir. Her iki grup benzer olarak İsa’nın tanrının oğlu olduğuna ve aynı zamanda ilahi bir güç olduğuna inanır. Fakat Yehova şahitleri İsa’nın tanrının kendisi olmadığını, tanrıyla eşit olmadığını ve seviye olarak her zaman tanrının altında olduğunu özellikle vurgular. Yehova şahitlerinin inanışına göre İsa ve baş melek Mikail (Michael) aynı varlıklardır.

Buna ek olarak hristiyanlık İsa tarafından, Yehova şahitleri ise Charles Taze Russell tarafından 1870’lerde ABD’de kurulmuştur.

Kıyamet İnancı Farklılığı

Hristiyanlar Vahiy Kitabı Apokalips‘te anlatılan kıyamet gününe inanırlar. Ancak ne zaman olacağını bilmezler. Kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili olarak hristiyanlıkta herhangi bir net tarih ve zaman yoktur. Yehova şahitlerinin ise kıyamet ve nasıl olacağı ile ilgili farklı görüşleri vardır. Bu görüşler arasında muhtemelen en önemlisi kıyametin tarihinin verilmesidir. Yehova şahitlerine göre 1914 kıyametin başladığı yıldır.

  Katolik ile Yahudilik Arasındaki Fark

İbadet Farklılığı

Hristiyanlar kilise, şapel, katedral, bazilika, evler ve kişisel konutlarda ibadetlerini yaparlar. Yehova şahitleri ise Kingdom Hall adını verdikleri yerlerde veya kişisel konutlarda ibadet veya İncil çalışmaları yaparlar.

Hristiyanlar ibadet olarak; dua ederler, ayin yaparlar, İncil okurlar veya bağışta bulunurlar. Yehova şahitleri ise yetişkin veya çocuk vaftizi yaparlar (ölüler veya bebekler için vaftiz yapmazlar). İncil okurlar, Kingdom Hall adı verilen yerlerde ibadet ederler. Ev ev dolaşarak vaaz verirler. Misyoner çalışmaları yaparlar.

Yehova’nın Şahitleri ile Hristiyanlık Arasındaki Fark

Yehova’nın Şahitleri ile hristiyanlık arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Yehova şahitleri tanrının tek olduğuna inanır. Hristiyanlar ise teslis inancına inanır. Yani hristiyanlara göre tanrı baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşur.
  • Yehova şahitleri İsa’nın tanrı Yehova’nın oğlu olduğuna ve tanrıdan tamamen farklı olduğuna inanır. Ayrıca İsa’nın baş melek Mikail (Michael) olduğuna inanırlar. Hristiyanlar ise İsa’nın tanrının oğlu ve aynı zamanda tanrının kendisi olduğuna inanırlar.
  • Yehova şahitlerine göre kıyamet 1914 yılında başlamış ve devam etmektedir. Hristiyanlar da kıyamet gününe inanır fakat tam olarak ne zaman ve nasıl kopacağını bilmezler.
  • Yehova şahitleri Kutsal Ruh’un tanrının aktif gücü olduğuna inanır. Hristiyanlar ise Kutsal Ruh’un tanrının kendisi olduğuna inanır.
  • Dünya geneli hristiyan nüfusu 1 milyardan fazladır. Yehova şahitleri ise 7 milyon civarındadır.
Bu haberle ilgili siz ne düşünüyorsunuz?

Bir Cevap Yazın