Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar

Lider ile yönetici el ele gider. Fakat aynı şey değildirler. Birbirleriyle bağlantılı ve tamamlayıcıdırlar.

Yöneticinin işi planlamak, düzenlemek ve koordine etmektir. Liderin işi ise ilham vermek ve motive etmektir. Warren Bennis “Lider Olma” isimli kitabında yönetici ile lider arasındaki farklar listesini şöyle oluşturmuştur:

 • Yönetici yönetir, lider yenilik yapar.
 • Yönetici kopyadır, lider orijinaldir.
 • Yönetici sürdürür, lider geliştirir.
 • Yönetici sistemler ve yapı üzerinde durur; lider insanlar üzerinde durur.
 • Yönetici kontrole dayanır; lider güven ve ilham verir.
 • Yöneticinin kısa menzilli bakışı vardır; lider uzun menzilli bir perspektife sahiptir.
 • Yönetici “Nasıl?” ve “Ne zaman?” diye sorar, lider “Ne?” ve “Neden?” diye sorar.
 • Yöneticinin gözü her zaman en alt sınırdadır, liderin gözü ise ufukta.
 • Yönetici taklit eder, lider işin kaynağıdır.
 • Yönetici statükoyu kabul eder; lider statükoya meydan okur.
 • Yöneticisi klasik iyi bir askerdir; lider ise kendidir.
 • Yönetici işleri doğru yapar, lider ise doğru işleri yapar.

Belki bir zamanlar lider ile yöneticinin kararları ayırt edilebilir karakteristikteydi. Endüstriyel dönem fabrikasında çalışan bir ustabaşı muhtemelen üretilen şey veya kimlere üretildiği üzerinde çok düşünmek zorunda değildi. Onun işi, talimatları takip etmek, çalışmaları organize etmek, gerekli görevlere doğru kişileri atamak, sonuçları koordine etmek ve sipariş edilen işin bitirilmesini sağlamaktı. Odak verimlilik üzerineydi.

Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar
Bilgi işçisinin ana sermayesi bilgidir.

Fakat değerin insanların bilgilerinden gelmeye başladığı ve işçilerin endüstriyel makinenin birer dişlisinden farksız olduğu yeni ekonomik sistemde, lider ile yöneticiyi ayırt etmek çok kolay değil. İnsanlar yöneticilerine kendilerine görev versin diye değil, bir amaç tanımlasın diye bakıyorlar artık. Ve yöneticiler de çalışanların sadece verimliliğini arttırmak için değil, onların yeteneklerini geliştirmek ve ilham vermek için organize etmek durumundadır.

Peter Drucker bu gerçeği ilk farkedenlerden biriydi. O “bilgi işçisi“nin ortaya çıkışını tespit edenlerdendir.

Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar

Yönetici ile lider arasındaki farkları tekrar etmek gerekirse;

 • Yöneticinin çalışanları vardır. Lider takipçi kazanır.
 • Yönetici değişime tepki gösterir. Lider değişimi yaratır.
 • Yöneticinin iyi fikirleri vardır. Lider iyi fikirleri uygular.
 • Yönetici iletişim kurar. Lider ikna eder.
 • Yönetici grupları yönlendirir. Lider takımlar oluşturur.
 • Yöneticiler kahraman olmaya çalışır. Liderler etrafındakilerden kahramanlar yapar.
 • Yöneticiler iltifat alır. Liderler sorumluluk alır.
 • Yöneticiler odaklanmıştır. Liderler ortak odak yaratır.
Facebook Yorumları